Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Únor 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
5.     123
6. 45678910
7. 11121314151617
8. 18192021222324
9. 25262728   
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

19. 02. 2019

EuroEuro25,715
DolarDolar22,771
LibraLibra29,497
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 66%
Nesleduji 34%

počet hlasů celkem: 896


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV 2014 - 2020

Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV 2014 - 2020 17. 07. 2015

15.7.2015 - Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.
Orientační sazby pro přímé platby - odhad pro rok 2015

Orientační sazby pro přímé platby - odhad pro rok 2015 16. 07. 2015

15.7.2015 - V přiloženém diagramu jsou přehledně seřazeny orientační sazby pro rok 2015 pro jednotlivé složky přímých plateb: SAPS (jednotná platba na plochu), platba pro mladé zemědělce (příplatek k SAPS), greening a jednotlivé sazby pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci (brambory určené pro výrobu škrobu, chmel, ovocné druhy s velmi vysokou pracností, ovocné druhy s vysokou pracností, konzumní brambory,

Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020 15. 07. 2015

Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.
MZe: Změna termínů výplat přímých plateb

MZe: Změna termínů výplat přímých plateb 14. 07. 2015

13.7.2015 - Nejvíce se na výplatách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) každoročně podílí přímé platby. V rámci těchto plateb pak největší část výplat zaujímá Jednotná platba na plochu (SAPS). V letošním roce dojde u platby SAPS ke změnám. Sníží se částka poskytovaná na tento dotační titul a zároveň oproti loňskému roku nebudou realizovány zálohy, jak byli žadatelé zvyklí.
Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce

Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce 13. 07. 2015

13.7.2015 – Na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců nebo zpracovatelů zemědělských produktů se zaměřují nové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které předloží Ministerstvo zemědělství vládě. Podle návrhu budou podpory nově směřovat také do oblasti lesního hospodářství, kdy jsou mezi možné příjemce zařazeny i obce.
Evropská komise přijala nové Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury

Evropská komise přijala nové Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury 10. 07. 2015

8.7.2015 - V rámci modernizace pravidel veřejné podpory pro oblast rybolovu a akvakultury přijala Evropská komise nové Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury, které zveřejnila dne 2. července 2015 v Úředním věstníku EU, čímž byla završena revize pravidel veřejné podpory v oblasti rybářství a zemědělství.
Ministr zemědělství Jurečka: Chystáme pro příští rok nové podpory chovatelům dojného skotu

Ministr zemědělství Jurečka: Chystáme pro příští rok nové podpory chovatelům dojného skotu 09. 07. 2015

8.7.2015 – Nové podpory z národních zdrojů určené pro chovatele dojného skotu připravuje na příští rok Ministerstvo zemědělství. Mléčný sektor čelí v posledních měsících nízkým výkupním cenám mléka, což nejvíce dopadá na chovatele dojnic. Proto Ministerstvo reaguje na aktuální situaci podporou mléčné výroby, exportu a další možnosti podpor projedná 13. července v Bruselu ministr Jurečka na setkání
Změna termínů výplat přímých plateb

Změna termínů výplat přímých plateb 09. 07. 2015

8.7.2015 – Nejvíce se na výplatách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) každoročně podílí přímé platby. V rámci těchto plateb pak největší část výplat zaujímá Jednotná platba na plochu (SAPS). V letošním roce dojde u platby SAPS ke změnám. Sníží se částka poskytovaná na tento dotační titul a zároveň oproti loňskému roku nebudou realizovány zálohy, jak byli žadatelé zvyklí.

Seznam proplacených projektů OP Rybářství k 30. 6. 2015 03. 07. 2015

2.7.2015 - Seznam projektů proplacených v rámci 2. a 3. prioritní osy OP Rybářství kumulativně uvedený k datu 30. června 2015.    Celkový seznam proplacených projektů k 30.6.2015 (XLS, 284 KB)

Harmonogram výzev pro rok 2015 schválený dne 22. 6. 2015 02. 07. 2015

25.6.2015 - Dne 22. června 2015 se konalo 1. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2014 - 2020. Přítomní členové schválili Strategický realizační plán, jehož součástí je Harmonogram výzev pro rok 2015.

Příjem Jednotných žádostí 2015 ukončen 02. 07. 2015

30. června 2015 – Dne 23. června byl definitivně ukončen příjem Jednotné žádosti 2015. Celkem bylo podáno 29 221 žádostí, v rámci kterých bude vyplaceno přibližně 32 miliard korun. V letošním roce byla Jednotná žádost ovlivněna změnami, vyplývajícími ze Společné zemědělské politiky EU v období 2014 – 2020. Zástupci médií se mohli s vyhodnocením Jednotné žádosti 2015 seznámit na dnešní tiskové

PŘEHLED ZAREGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z 23. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROJEKTOVÝCH OPATŘENÍ PRV (10. - 16. 6. 2015) PODLE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 25. 06. 2015

23. června 2015 Označení opatření (podopatření) Název opatření (záměru) Počet podaných žádostí Dotace II.2.4.2.a) Zvyšování společenské hodnoty lesů 6 16 191 000 Kč II.2.4 Neproduktivní investice v lesích 6 16 191 000 Kč   Celkem 6 16 191 000 Kč

Reakce ministra Jurečky na vyjádření Asociace soukromého zemědělství k dotačním podmínkám PRV 25. 06. 2015

23.6.2015 – Reakce ministra zemědělství Mariana Jurečky z 23. června 2015

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 23. kola PRV 25. 06. 2015

Státní zemědělský intervenční fond dne 23. 6. 2015 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 6 Žádostí o dotaci v rámci podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích.

POSLEDNÍ DEN PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTI O PROPLACENÍ PROJEKTŮ PRV JE ÚTERÝ 30. 6. 2015 23. 06. 2015

Státní zemědělský intervenční fond informuje, že v pondělí 29. 6. 2015 a v úterý 30. 6. 2015 bude v sídlech regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu prodloužena provozní doba do 17:00 hodin. Upozorňujeme příjemce dotace v 22.  kole v rámci Osy I. na povinnost podávání Žádosti o proplacení včetně Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace,

Vyjádření Ministerstva zemědělství ke kontrole NKÚ k využívání prostředků v Programu rozvoje venkova 16. 06. 2015

15.6.2015 – Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se závěry kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které se týkají rozdělování finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Závěry kontroly NKÚ se týkají období let 2010 až 2013, kdy na zemědělském rezortu působilo předchozí vedení.
Shrnutí informací k podmínkám standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES

Shrnutí informací k podmínkám standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 11. 06. 2015

8.6.2015 - Následující odstavce přináší stručné a přehledné shrnutí podmínek jednotlivých standardů. V přiložené tabulce pak najdete přehled podmínek včetně dat a termínů plnění.
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz