Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Únor 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
5.     123
6. 45678910
7. 11121314151617
8. 18192021222324
9. 25262728   
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

19. 02. 2019

EuroEuro25,715
DolarDolar22,771
LibraLibra29,497
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 66%
Nesleduji 34%

počet hlasů celkem: 896


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Vztah podmínek Cross Compliance a greeningu 11. 06. 2015

8.6.2015 - V rámci podmínek podmíněnosti (Cross Compliance) a podmínek pro ozelenění tzv. greeningu dochází k průniku některých prvků greeningu tzv. ekologicky významných prvků (EFA) a požadavků v rámci standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), které mohou být plněny současně.
Změna sankčního systému pro Žádosti o proplacení administrované v Programu rozvoje venkova

Změna sankčního systému pro Žádosti o proplacení administrované v Programu rozvoje venkova 11. 06. 2015

10.6.2015 - Důležité upozornění pro příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013. Dne 8. 6. 2015 byla ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou schválena změna kapitoly Snížení částky dotace.
Zpřesnění Pravidel osy IV a Pravidel pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Zpřesnění Pravidel osy IV a Pravidel pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění 11. 06. 2015

10.6.2015 - Dne 8. 6. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina, IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění a Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Uvedená zpřesnění se týkají zpětně všech žadatelů, zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky
Přehledné schéma Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS)

Přehledné schéma Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS) 11. 06. 2015

V přiloženém diagramu jsou přehledně uvedeny hlavní podmínky způsobilosti jednotlivých Dobrovolných podpor vázaných na produkci a orientační částky podpor.

Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 - 2020 09. 06. 2015

5.6.2015 - Dne 2. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.
23. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření II.2.4.2

23. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření II.2.4.2 05. 06. 2015

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 2.6.2015 - PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 23. kolo příjmu žádostí (10.6.2015 od 8:00 hod. - 16.6.2015 do 15:00 hod.), pro opatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích. stáhnout soubor
23. kolo - Aktualizace Obecné části Pravidel

23. kolo - Aktualizace Obecné části Pravidel 05. 06. 2015

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 2.6.2015 - Obecná část Pravidel - A, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR podané v rámci 23. kola příjmu žádostí (10.6.2015 od 8:00 hod. - 16.6.2015 do 15:00 hod.).
Výklad preferenčního kritéria v opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, záměru b) ubytování sport

Výklad preferenčního kritéria v opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, záměru b) ubytování sport 05. 06. 2015

3.6.2015 - S ohledem na skutečnost, že k 31. březnu 2015 přestal v České republice platit systém mléčných kvót a nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, bylo zrušeno, zveřejňujeme doplňující informace k preferenčnímu kritériu, které zvýhodňuje příjemce
Ex post evaluace SPL a výtah z Analýzy střednědobých hodnocení Strategických plánů LEADER

Ex post evaluace SPL a výtah z Analýzy střednědobých hodnocení Strategických plánů LEADER 05. 06. 2015

4.6.2015 - Informace pro místní akční skupiny týkající se povinnosti provést ex post evaluaci Strategického plánu LEADER (dále „SPL“) a výtah z Analýzy střednědobých hodnocení SPL, kterou zpracoval externí hodnotitel v rámci Průběžného hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.
Vyhlášení 1. kola pro příjem přihlášek na pozici broker (inovační zprostředkovatel)

Vyhlášení 1. kola pro příjem přihlášek na pozici broker (inovační zprostředkovatel) 05. 06. 2015

29.5.2015 – V souvislosti s přípravou Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV) Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV vyhlašuje 1. kolo pro příjem přihlášek na pozici broker (inovační zprostředkovatel). Během programového období 2014 - 2020 se uskuteční celkem dvě kola výběrů brokerů. V prvním kole je plánováno vybrat a
Zápis z jednání Plánovací komise OP Rybářství 2014 - 2020

Zápis z jednání Plánovací komise OP Rybářství 2014 - 2020 04. 06. 2015

26.5.2015 - Druhé jednání Plánovací komise OP Rybářství 2014 - 2020 se konalo na Ministerstvu zemědělství dne 20. dubna 2015 za předsednictví Ing. Pavla Pojera.
Posun termínu výzvy pro příjem žádostí o standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 - 2020

Posun termínu výzvy pro příjem žádostí o standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 - 2020 04. 06. 2015

26.5.2015 - Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka schválil posun termínu pro příjem žádostí o standardizaci.
Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 - 2020. Čeští rybáři z něj získají přibližně 1,1 miliardy korun

Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 - 2020. Čeští rybáři z něj získají přibližně 1,1 miliardy korun 04. 06. 2015

4.6.2015 – Evropská komise schválila OP Rybářství 2014 - 2020, který připravilo Ministerstvo zemědělství. Čeští produkční rybáři z něj budou v příštích šesti letech čerpat dotace například na zařízení pro chov ryb nebo modernizaci a výstavbu zpracoven ryb.
23. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

23. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 04. 06. 2015

3.6.2015 - Ministerstvo zemědělství v rámci 23. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na opatření Neproduktivní investice v lesích. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 10. 6. 2015 od 8:00 hod. do 16. 6. 2015 do 15:00 hod. a je určen pro cíl Konkurenceschopnost, tzn. území hlavního města Prahy.
Akreditace vzdělávacích subjektů v rámci opatření Předávání znalostí a informační akce

Akreditace vzdělávacích subjektů v rámci opatření Předávání znalostí a informační akce 04. 06. 2015

29.5.2015 – V souvislosti s přípravou Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (PRV) plánuje Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství ve spolupráci s Odborem Řídicí orgán PRV v červenci 2015 zahájit příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů v rámci opatření Předávání znalostí a informační akce.
Metodika měření pH pro opatření Dobré životní podmínky zvířat

Metodika měření pH pro opatření Dobré životní podmínky zvířat 02. 06. 2015

Doplnění Metodiky k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat pro podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic.
Metodika posuzování finančního zdraví u žadatelů v projektových opatřeních Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Metodika posuzování finančního zdraví u žadatelů v projektových opatřeních Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 02. 06. 2015

29.5.2015 – Informujeme o schválené metodice výpočtu finančního zdraví žadatelů. V příloze zveřejňujeme současně i konkrétní nástroj výpočtu finančního zdraví („kalkulátor“ ve formě Excel souboru), který bude sloužit pro žadatele jako vodítko na vkládání dat, ze kterých vyplyne výsledné hodnocení finančního zdraví žadatele.
Elektronický měsíční výkaz pro dotační program 9.E.- Školní závody pro rok 2015

Elektronický měsíční výkaz pro dotační program 9.E.- Školní závody pro rok 2015 02. 06. 2015

Elektronický měsíční výkaz pro dotační program 9.E.- Školní závody pro rok 2015

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků – dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova 01. 06. 2015

Praha 29. května 2015 - Státní zemědělský intervenční fond dne 29.5.2015 dodatečně schválil 27 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků v rámci 22.kola příjmu žádostí.
Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 29. 05. 2015

26.5.2015 - Evropská komise oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz