Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Prosinec 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
48.      12
49. 3456789
50. 10111213141516
51. 17181920212223
52. 24252627282930
1. 31      
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

14. 12. 2018

EuroEuro25,830
DolarDolar22,716
LibraLibra28,751
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 66%
Nesleduji 34%

počet hlasů celkem: 352


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Program rozvoje venkova 2007 - 2013 ukončen 19. 02. 2015

17.02.2015 - Mimořádné 22. kolo příjmu žádostí ukončilo Program rozvoje venkova pro období 2007 – 2013. Poslední příjem žádostí, který skončil 9. února 2015, tak znamená pomyslnou tečku za programem, který se zasadil o podporu venkova, zlepšování životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzívního zemědělského hospodaření.
Příjem Jednotné žádosti 2015

Příjem Jednotné žádosti 2015 13. 02. 2015

Praha 11. února 2015 - Jednotná žádost, prostřednictvím které zemědělci každoročně žádají o dotace na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova, v letošním roce dozná podstatných změn. Vzhledem k významnosti těchto změn se Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodl intenzivněji komunikovat se žadateli také prostřednictvím nevládních organizací, webu a cíleně zasílaných
UPOZORNĚNÍ - důležité povinnosti MAS v roce 2015

UPOZORNĚNÍ - důležité povinnosti MAS v roce 2015 03. 02. 2015

Dle Pravidel opatření IV.1.1 Místní akční skupina byly MAS povinny předložit konečnou Žádost o proplacení za rok 2014 nejpozději do 31. 1. 2015. S konečnou Žádostí o proplacení byly MAS povinny doložit Monitorovací zprávu o činnosti MAS za rok 2014 (kap. 9, písm. bb). Vzor formuláře Monitorovací zprávy je zveřejněn na webových stránkách SZIF - Souhrnná monitorovací zpráva o činnosti MAS. Pokud MAS tuto zprávu
Změny v podporách přímých plateb od roku 2015

Změny v podporách přímých plateb od roku 2015 03. 02. 2015

2.2.2015 - Od roku 2015 se významně mění struktura přímých plateb – bude se jednat o několik složek platby. Česká republika bude pokračovat v poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) až do roku 2020. Výše základní sazby SAPS, včetně greeningové platby by se neměla výrazně lišit od stávající úrovně.
Jednotná žádost SZIF

Jednotná žádost SZIF 03. 02. 2015

2.2.2015 - Průběžné informace o jednotné žádosti SZIF naleznete ve zpravodajství na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.
20. kolo - schválené Žádosti o dotaci pro opatření IV.1.2

20. kolo - schválené Žádosti o dotaci pro opatření IV.1.2 02. 02. 2015

26.1.2015 - Ve dnech 2.5. - 12.5. 2014 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 20. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Přiložené soubory s bližšími informacemi o příjemcích dotace jsou členěny dle regionů NUTS II.
Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce - 22. kolo příjmu žádostí

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce - 22. kolo příjmu žádostí 28. 01. 2015

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 26. ledna 2015 zaregistroval 24 Žádostí o dotaci v rámci dvaadvacátého kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1. Do realizace projektů spolupráce se v rámci národní spolupráce zapojilo 171 Místních akčních skupin.
Harmonogram výzev pro rok 2015

Harmonogram výzev pro rok 2015 27. 01. 2015

15.1.2015 - Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgán OP Rybářství plánuje vyhlásit v následujícím období. Jedná se o předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v závislosti na průběh schvalování programu. Potenciální žadatelé se z předběžného harmonogramu výzev dozví v jaké prioritní

Zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění 27. 01. 2015

16.1.2015 - Dne 15. 1. 2015 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění dle kapitoly 17 těchto Pravidel. Uvedená zpřesnění se budou týkat zpětně všech schválených projektů. Upozorňujeme všechna místní partnerství, která při administraci Žádosti o proplacení ponížila způsobilé výdaje z důvodu nesplnění podmínky nahlášení akcí tréninkové
Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2015 pro závazky z programového období 2007 - 2013

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2015 pro závazky z programového období 2007 - 2013 19. 01. 2015

16.1.2015 - Směnný kurz pro rok 2015, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova 2007 - 2013.

22. kolo PRV - podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků - často kladené dotazy 15. 01. 2015

Upozornění na seznam nejčastěji kladených dotazů v rámci 22. kola PRV v rámci podopatření I.1.1.1
Úprava formuláře Žádosti o dotaci a Instruktážního listu pro 22. kolo příjmu žádostí do opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Úprava formuláře Žádosti o dotaci a Instruktážního listu pro 22. kolo příjmu žádostí do opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 15. 01. 2015

8. 1. 2015 - Ve formuláři Žádosti o dotaci došlo k úpravě na straně C1 Údaje o MAS (pole 33 až 37).

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 21. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - opatření I. 1. 4 Pozemkové úpravy 15. 01. 2015

Státní zemědělský intervenční fond dne 6. ledna 2015 schválil k financování v rámci 21. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova v opatření Pozemkové úpravy celkem 78 žádostí.
22. kolo PRV - podopatření I.1.2.1 Lesnická technika - výklad pojmu „lesnická nástavba“

22. kolo PRV - podopatření I.1.2.1 Lesnická technika - výklad pojmu „lesnická nástavba“ 15. 01. 2015

7. 1. 2015 - Upozornění pro žadatele, týkající se výkladu pojmu „lesnická nástavba“, uvedeného v číselníku výdajů, na které může být poskytnuta dotace, u kódu 002 Univerzální kolové traktory (UKT) pouze s lesnickou nástavbou.
I.1.4 Pozemkové úpravy - dodatečně doporučené Žádosti o dotaci v rámci 21. kola PRV

I.1.4 Pozemkové úpravy - dodatečně doporučené Žádosti o dotaci v rámci 21. kola PRV 14. 01. 2015

Vzhledem k nedočerpání celé alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR pro 21. kolo PRV opatření I.1.4 Pozemkové úpravy, Státní zemědělský intervenční fond dne 13.1.2015 dodatečně doporučil ze zásobníku projektů celkem 5 Žádostí o dotaci.
Podmínky podmíněnosti pro nové období SZP platné od 1. 1. 2015

Podmínky podmíněnosti pro nové období SZP platné od 1. 1. 2015 12. 01. 2015

8.1.2015 - Dne 18. 12. 2014 bylo publikováno nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve kterém jsou pro nadcházející rok s účinností od 1. ledna 2015 připraveny povinné požadavky na hospodaření a standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jejichž plnění je závazné pro všechny zemědělské subjekty, které

Výše dotace určená na včelařská opatření v roce 2015 08. 01. 2015

Podle § 9 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2015 na dotace na včelařská opatření.

Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo ve 20. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Zásobníku projektů OP Rybářství 2007 - 2013 08. 01. 2015

5.1.2015 - ŘO OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje seznam žadatelů, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Zásobníku projektů OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do

Seznam schválených projektů OP Rybářství k 31.12.2014 08. 01. 2015

5.1.2015 - Seznamy ke stažení

Změna pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti 08. 01. 2015

7.1.2015 - Dne 8. prosince 2014 vláda přijala nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády, mj. i nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. Od 1. ledna 2015 a dále od 1. října 2015 proto dochází ke změnám v pravidlech pro poskytování těchto finančních
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz