Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Únor 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
5.     123
6. 45678910
7. 11121314151617
8. 18192021222324
9. 25262728   
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

19. 02. 2019

EuroEuro25,715
DolarDolar22,771
LibraLibra29,497
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 66%
Nesleduji 34%

počet hlasů celkem: 896


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Informace pro žadatele v rámci Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích

Informace pro žadatele v rámci Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích 08. 04. 2015

V sekci zaměřené na Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích byly umístěny formuláře pro žádost o dotaci a žádost o změnu zařazení na rok 2015.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zahájil příjem žádostí v rámci programu Zemědělec 07. 04. 2015

7.4.2015 – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přijímá od 2. 4. 2015 žádosti o poskytování podpory v rámci programu Zemědělec. Nově je kromě investic do zemědělských strojů možné poskytnout podporu také na investice na výstavbu, pořízení či vylepšení nemovitého majetku v zemědělských podnicích, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou, a investice na nákup plemenných zvířat za
Informace pro žadatele na opatření Zalesňování zemědělské půdy

Informace pro žadatele na opatření Zalesňování zemědělské půdy 03. 04. 2015

V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy byly umístěny formuláře pro dotaci na péči a náhradu EAFRD (zalesnění od roku 2007 do roku 2013 včetně) a formuláře pro dotaci  na náhradu HRDP (zařazení od roku 2004 do roku 2006 včetně) pro kalendářní rok 2015.

Seznam žadatelů o dotaci ve 20. kole OP Rybářství 2007 - 2013, rozhodnutí o poskytnutí dotace na opatření 2.1. a 3.1.a) 02. 04. 2015

1.4.2015 - Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo ve 20. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na opatření 3.1. a) Společné činnosti a ze Zásobníku projektů OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury.
Zápis z přípravného jednání MV OP Rybářství 2014 - 2020

Zápis z přípravného jednání MV OP Rybářství 2014 - 2020 02. 04. 2015

Program jednání:1) Zahájení zasedání a úvodní slovo2) Předsednictvo MV OP Rybářství3) Statut a Jednací řád MV OP Rybářství4) Etický kodex5) Strategický realizační plán6) Hodnotící kritéria7) Způsobilé výdaje8) Publikační a propagační plán OP Rybářství9) Evaluační plán OP Rybářství10) Různé a závěrečné slovo

Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 02. 04. 2015

30.3.2015 - Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 byl ustanoven Ministerstvem zemědělství. Monitorovací výbor posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů, schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací, přezkoumává činnosti a výstupy spojené s plánem hodnocení programu, přezkoumává opatření v rámci programu spojená s plněním specifických předběžných
Opatření Ekologické zemědělství (EZ)

Opatření Ekologické zemědělství (EZ) 01. 04. 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Pro období 2015 – 2020 bylo v rámci nové SZP vyčleněno jako samostatné opatření Ekologické zemědělství. Od roku 2015 je možné uzavírat nové pětileté závazky. Níže uvádíme základní informace týkající se uzavírání závazku, sazeb a některých nově zaváděných podmínek. Podrobný popis podmínek opatření Ekologické zemědělství bude detailně popsán v metodice, kterou

SZP 2015 Agroenvironmentálně - klimatická opatření (AEKO) 01. 04. 2015

Od roku 2015 je možné uzavírat nové pětileté závazky v rámci AEKO. Níže uvádíme přehled podopatření, základní informace týkající se uzavírání závazku, sazeb a přehled některých nově zaváděných podmínek. Podrobný popis podmínek Agroenvironmentálně – klimatických opatření bude detailně popsán v metodice, kterou vydává Ministerstvo zemědělství.
Platba pro mladé zemědělce

Platba pro mladé zemědělce 30. 03. 2015

Platba pro mladé zemědělce je nové opatření, na které bude možné od roku 2015 požádat v rámci Jednotné žádosti. Účelem této podpory je poskytnout žadateli finanční prostředky na počáteční dobu jeho podnikání v zemědělství.

Výzva k urychlení předkládání Žádostí o proplacení projektů PRV 27. 03. 2015

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen Fond) vyzývá všechny příjemce dotace, kteří realizují, resp. již mají realizovaný projekt v rámci projektových opatření PRV, a ještě nepodali Žádosti o proplacení, aby urychlili podání Žádosti o proplacení na příslušný regionální odbor Fondu a nečekali na poslední možný termín pro podání Žádosti o proplacení.

Evropská komise hledá odborníky pro vznik nových pracovních skupin 26. 03. 2015

25.3.2015 - Evropská komise hledá odborníky pro vznik nových pracovních skupin: „Voda a zemědělství: adaptivní strategie na úrovni zemědělského podniku“ a „Nové subjekty v zemědělství: znalosti na podporu inovací a podnikavosti“.
SZIF vyplatil na dotacích v loňském roce 37,6 miliardy korun

SZIF vyplatil na dotacích v loňském roce 37,6 miliardy korun 24. 03. 2015

24. března 2015 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplatil v rámci Společné zemědělské politiky v roce 2014 celkem 37,6 miliardy Kč. Největší podíl připadl opět na tzv. přímé platby, na které bylo v loňském roce z rozpočtu EU čerpáno 24,3 miliardy Kč.
SZIFem vydané aktualizované informace o platbách LFA a Natura 2000 na z.p. (změna v oblasti intenzity LFA) a aktualizované informace týkající se Zemědělského podnikatele a Aktivního zemědělce.

SZIFem vydané aktualizované informace o platbách LFA a Natura 2000 na z.p. (změna v oblasti intenzity LFA) a aktualizované informace týkající se Zemědělského podnikatele a Aktivního zemědělce. 23. 03. 2015

Z pověření náměstka Sekce dotací SZP a v rámci dohody o pravidelném informování zemědělské veřejnosti ve vazbě na podávání Jednotné žádosti 2015 si dovolujeme v příloze zaslat SZIFem vydané aktualizované informace o platbách LFA a Natura 2000 na z.p. (změna v oblasti intenzity LFA) a aktualizované informace týkající se Zemědělského podnikatele a Aktivního zemědělce.
Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 - Realizace projektů spolupráce - 22. kolo příjmu žádostí

Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 - Realizace projektů spolupráce - 22. kolo příjmu žádostí 20. 03. 2015

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 19. března 2015 schváleno 22 Žádostí o dotaci v rámci dvaadvacátého kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1. V následující tabulce uvádíme přehled schválených žádostí. Žádosti jsou seřazeny dle registračního čísla žádosti s uvedením názvu projektu, spolupracujících MAS, příslušnosti MAS k NUTS 2 a zvoleného tématu
Registrace sadů

Registrace sadů 18. 03. 2015

17.3.2015 - Aktuálně - příloha Dotace na sady bude letos podmíněna registrací sadu v evidenci ÚKZÚZ
I.1.4 Pozemkové úpravy - dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 21. kola Programu rozvoje venkova

I.1.4 Pozemkové úpravy - dodatečně schválené Žádosti o dotaci v rámci 21. kola Programu rozvoje venkova 17. 03. 2015

Státní zemědělský intervenční fond dne 10. 3. 2015 dodatečně schválil celkem 3 Žádosti o dotaci v rámci 21. kola PRV opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

Přímé platby zemědělcům nově: podpoří hospodaření s ohledem na životní prostředí, mladé i aktivní agrárníky. Ročně získají přibližně 23 miliard korun. 16. 03. 2015

16.3.2015 – Vláda dnes schválila podmínky pro poskytování přímých plateb zemědělcům připravené Ministerstvem zemědělství. Novinkou je, že na dotace bude mít nárok jen skutečně aktivní zemědělský podnikatel. Podporu získají také ti, kteří dodrží podmínky tzv. ozelenění, tedy postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Změny začnou platit už od 1. dubna 2015.
Upozornění pro chovatele včel

Upozornění pro chovatele včel 11. 03. 2015

V záložce „Ke stažení“ bude pro Vás začátkem měsíce dubna 2015 k dispozici nová příručka pro chovatele včel spolu s aktuálními  formuláři požadavků o dotaci na včelařská opatření.
Soukromé skladování vepřového masa

Soukromé skladování vepřového masa 11. 03. 2015

Evropská Komise vyhlásila režim podpory pro soukromé skladování vepřového masa a stanovila výši podpory předem nařízením Komise (EU) 2015/360 ze dne 5. března 2015.
PRV pro období 2007 - 2013 končí a začíná jeho nová etapa. Letos z něj zemědělci a potravináři dostanou téměř 15 miliard korun

PRV pro období 2007 - 2013 končí a začíná jeho nová etapa. Letos z něj zemědělci a potravináři dostanou téměř 15 miliard korun 10. 03. 2015

9.3.2015 – Nedávno skončilo mimořádné 22. kolo Programu rozvoje venkova (PRV) na roky 2007 až 2013. Cílem PRV je podpora venkova, zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví, zlepšování životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzívního zemědělského hospodaření. Nová etapa programu je naplánována do roku 2020.
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz