Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Únor 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
5.     123
6. 45678910
7. 11121314151617
8. 18192021222324
9. 25262728   
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

19. 02. 2019

EuroEuro25,715
DolarDolar22,771
LibraLibra29,497
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 66%
Nesleduji 34%

počet hlasů celkem: 896


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Soukromé skladování másla a sušeného odstředěného mléka 04. 03. 2015

Evropská Komise vyhlásila prováděcím NK (EU) č. 2015/303 prodloužení termínu pro podávání žádostí o uzavření smlouvy o soukromém skladování mléčných výrobků do 30. září 2015.
Zásady pro poskytování dotací pro rok 2015

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2015 03. 03. 2015

27.2.2015 - Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2015 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova 25. 02. 2015

Státní zemědělský intervenční fond dne 16.2.2015 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 183 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským podnikům. Dále bylo doporučeno celkem 45 žádostí jako náhradníci. Doporučeny resp. doporučeny jako náhradníci byly všechny zaregistrované Žádosti o dotaci.

I.1.2.1 Lesnická technika - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova 25. 02. 2015

Státní zemědělský intervenční fond dne 16.2.2015 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 119 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.2.1 Lesnická technika. Doporučeny byly všechny zaregistrované Žádosti o dotaci.

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova 25. 02. 2015

Státní zemědělský intervenční fond dne 16.2.2015 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 939 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků. Dále bylo doporučeno celkem 176 žádostí jako náhradníci.

Evropská komise přijala nové nařízení o blokových výjimkách v odvětví rybolovu a akvakultury 24. 02. 2015

13.2.2015 - Dne 16. prosince 2014 přijala Komise nové nařízení o blokových výjimkách v odvětví rybolovu a akvakultury, které zveřejnila dne 24. prosince 2014 v Úředním věstníku EU.
Upozornění pro žadatele ve 22. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ZMĚNY VÝKLADŮ NĚKTERÝCH VÝDAJŮ

Upozornění pro žadatele ve 22. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ZMĚNY VÝKLADŮ NĚKTERÝCH VÝDAJŮ 24. 02. 2015

Vzhledem ke změně výkladů v průběhu příjmu žádostí o dotaci ze strany Ministerstva zemědělství k podopatřením I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků a podopatření I.1.2.1 Lesnická technika, bude žadatelům umožněno opravit podanou Žádost o dotaci.
22. kolo PRV - podopatření I.1.2.1 Lesnická technika - výklad pojmu „lesnická nástavba“ - ÚPRAVA ZE DNE 3.2.2015

22. kolo PRV - podopatření I.1.2.1 Lesnická technika - výklad pojmu „lesnická nástavba“ - ÚPRAVA ZE DNE 3.2.2015 24. 02. 2015

Na základě stanoviska Řídícího orgánu PRV (ministerstvo zemědělství), dochází k úpravě výkladu pojmu „lesnická nástavba“, viz níže.Zároveň žadatele informujeme, že při posuzování limitu provozní hmotnosti, jež je uveden u souvisejícího kódu způsobilého výdaje 002, bude v případech, kdy je v technickém průkazu uveden rozsah provozní hmotnosti, posuzován limit provozní hmotnosti vůči spodní hranici
22. kolo PRV - podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků FAQ

22. kolo PRV - podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků FAQ 24. 02. 2015

Upozornění na seznam nejčastěji kladených dotazů v rámci 22. kola PRV v rámci podopatření I.1.1.1
Zveřejnění vzoru přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení projektu opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 22. kolo příjmu žádostí do PRV

Zveřejnění vzoru přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení projektu opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 22. kolo příjmu žádostí do PRV 23. 02. 2015

Dle Pravidel IV.2.1, kap. 8.1. Kód 001 Mzdové náklady platí:„Pracovník, jehož mzdové náklady jsou, byť jen částečně, hrazeny z projektu, nesmí v rámci organizace příjemce dotace překročit časový fond jednoho celého pracovního úvazku, tj. 40 hodin týdně“.

Výplaty opatření v rámci Jednotné žádosti 2014 19. 02. 2015

18.02.2015 - Prostřednictvím Jednotné žádosti zemědělci žádají o dotace na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje o stavu žádostí jednotlivých opatření a jejich výplat.

Program rozvoje venkova 2007 - 2013 ukončen 19. 02. 2015

17.02.2015 - Mimořádné 22. kolo příjmu žádostí ukončilo Program rozvoje venkova pro období 2007 – 2013. Poslední příjem žádostí, který skončil 9. února 2015, tak znamená pomyslnou tečku za programem, který se zasadil o podporu venkova, zlepšování životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzívního zemědělského hospodaření.
Příjem Jednotné žádosti 2015

Příjem Jednotné žádosti 2015 13. 02. 2015

Praha 11. února 2015 - Jednotná žádost, prostřednictvím které zemědělci každoročně žádají o dotace na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova, v letošním roce dozná podstatných změn. Vzhledem k významnosti těchto změn se Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodl intenzivněji komunikovat se žadateli také prostřednictvím nevládních organizací, webu a cíleně zasílaných
UPOZORNĚNÍ - důležité povinnosti MAS v roce 2015

UPOZORNĚNÍ - důležité povinnosti MAS v roce 2015 03. 02. 2015

Dle Pravidel opatření IV.1.1 Místní akční skupina byly MAS povinny předložit konečnou Žádost o proplacení za rok 2014 nejpozději do 31. 1. 2015. S konečnou Žádostí o proplacení byly MAS povinny doložit Monitorovací zprávu o činnosti MAS za rok 2014 (kap. 9, písm. bb). Vzor formuláře Monitorovací zprávy je zveřejněn na webových stránkách SZIF - Souhrnná monitorovací zpráva o činnosti MAS. Pokud MAS tuto zprávu
Změny v podporách přímých plateb od roku 2015

Změny v podporách přímých plateb od roku 2015 03. 02. 2015

2.2.2015 - Od roku 2015 se významně mění struktura přímých plateb – bude se jednat o několik složek platby. Česká republika bude pokračovat v poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) až do roku 2020. Výše základní sazby SAPS, včetně greeningové platby by se neměla výrazně lišit od stávající úrovně.
Jednotná žádost SZIF

Jednotná žádost SZIF 03. 02. 2015

2.2.2015 - Průběžné informace o jednotné žádosti SZIF naleznete ve zpravodajství na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.
20. kolo - schválené Žádosti o dotaci pro opatření IV.1.2

20. kolo - schválené Žádosti o dotaci pro opatření IV.1.2 02. 02. 2015

26.1.2015 - Ve dnech 2.5. - 12.5. 2014 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 20. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Přiložené soubory s bližšími informacemi o příjemcích dotace jsou členěny dle regionů NUTS II.
Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce - 22. kolo příjmu žádostí

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce - 22. kolo příjmu žádostí 28. 01. 2015

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 26. ledna 2015 zaregistroval 24 Žádostí o dotaci v rámci dvaadvacátého kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1. Do realizace projektů spolupráce se v rámci národní spolupráce zapojilo 171 Místních akčních skupin.
Harmonogram výzev pro rok 2015

Harmonogram výzev pro rok 2015 27. 01. 2015

15.1.2015 - Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgán OP Rybářství plánuje vyhlásit v následujícím období. Jedná se o předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v závislosti na průběh schvalování programu. Potenciální žadatelé se z předběžného harmonogramu výzev dozví v jaké prioritní

Zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění 27. 01. 2015

16.1.2015 - Dne 15. 1. 2015 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění dle kapitoly 17 těchto Pravidel. Uvedená zpřesnění se budou týkat zpětně všech schválených projektů. Upozorňujeme všechna místní partnerství, která při administraci Žádosti o proplacení ponížila způsobilé výdaje z důvodu nesplnění podmínky nahlášení akcí tréninkové
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz