Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Březen 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
9.     123
10. 45678910
11. 11121314151617
12. 18192021222324
13. 25262728293031
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

20. 03. 2019

EuroEuro25,600
DolarDolar22,537
LibraLibra29,926
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 65%
Nesleduji 35%

počet hlasů celkem: 1041


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2015

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2015 22. 04. 2015

20.4.2015 - Směnný kurz pro rok 2015, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.
Zveřejnění závěrů projektů opatření 3.4. Pilotní projekty - 14. kolo OP Rybářství 2007-2013

Zveřejnění závěrů projektů opatření 3.4. Pilotní projekty - 14. kolo OP Rybářství 2007-2013 20. 04. 2015

17.4.2015 - Závěry jednotlivých projektů podaných ve 14. kole příjmu Žádostí o dotace na opatření 3.4. Pilotní projekty, na něž byla poskytnuta dotace. Řídící orgán OP Rybářství v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty opatření 3.4. Pilotní projekty OP Rybářství 2007 – 2013 zveřejňuje závěry jednotlivých projektů, na něž byla ve 14. kole poskytnuta dotace.

I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků - schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola PRV 20. 04. 2015

Praha 17. dubna 2015 - Státní zemědělský intervenční fond dne 17.4.2015 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 1 005 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků.
I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova

I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova 17. 04. 2015

Praha 16. dubna 2015 - Státní zemědělský intervenční fond dne 15.4.2015 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 176 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.

I.1.2.1 Lesnická technika - schválené Žádosti o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova 16. 04. 2015

15. dubna 2015 - Státní zemědělský intervenční fond dne 14.4.2015 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 100 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.2.1 Lesnická technika. Schváleny byly všechny Žádosti o dotaci, které prošly hodnocením přijatelnosti a kontrolou příloh s kladným výsledkem.
Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 16. 04. 2015

15.4.2015 - Dne 25. 3. 2015 byla Evropské komisi oficiálně předložena aktualizovaná verze Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020, která je výsledkem technických konzultací a vypořádání připomínek Evropské komise k verzi z července 2014. Předpokládáme, že k oficiálnímu schválení ze strany EK dojde do června 2015. Vzhledem k případnému dalšímu vypořádání připomínek ze strany EK ještě v průběhu
Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 - 2013 na vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy za rok 2014

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 - 2013 na vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy za rok 2014 15. 04. 2015

14.4.2015 - V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, vyzýváme všechny příjemce dotace z opatření 2.1., 2.2. a 2.4., aby v souladu s těmito Pravidly (Část A – Obecné podmínky pro poskytnutí dotace – kapitola 4) vyplnili Standardní roční monitorovací zprávu (dále jen „SRMZ“), která je umístěna na Portálu farmáře SZIF.
SZIF začal přijímat Jednotné žádosti 2015

SZIF začal přijímat Jednotné žádosti 2015 10. 04. 2015

10.04.2015 - Dnešním dnem bylo zahájeno podávání Jednotné žádosti pro rok 2015 na vybraná opatření přímých plateb. Žádosti na ostatní dotační tituly v rámci Jednotné žádosti se budou moci podávat po nabytí účinnosti příslušných nařízení vlády.
Nařízení vlády k přímým platbám

Nařízení vlády k přímým platbám 09. 04. 2015

Odkazy na Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., č. 308/2014 Sb., č. 309/2014 Sb. a č. 307/2014 Sb.
Informace pro žadatele v rámci Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích

Informace pro žadatele v rámci Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích 08. 04. 2015

V sekci zaměřené na Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích byly umístěny formuláře pro žádost o dotaci a žádost o změnu zařazení na rok 2015.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zahájil příjem žádostí v rámci programu Zemědělec 07. 04. 2015

7.4.2015 – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přijímá od 2. 4. 2015 žádosti o poskytování podpory v rámci programu Zemědělec. Nově je kromě investic do zemědělských strojů možné poskytnout podporu také na investice na výstavbu, pořízení či vylepšení nemovitého majetku v zemědělských podnicích, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou, a investice na nákup plemenných zvířat za
Informace pro žadatele na opatření Zalesňování zemědělské půdy

Informace pro žadatele na opatření Zalesňování zemědělské půdy 03. 04. 2015

V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy byly umístěny formuláře pro dotaci na péči a náhradu EAFRD (zalesnění od roku 2007 do roku 2013 včetně) a formuláře pro dotaci  na náhradu HRDP (zařazení od roku 2004 do roku 2006 včetně) pro kalendářní rok 2015.

Seznam žadatelů o dotaci ve 20. kole OP Rybářství 2007 - 2013, rozhodnutí o poskytnutí dotace na opatření 2.1. a 3.1.a) 02. 04. 2015

1.4.2015 - Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo ve 20. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na opatření 3.1. a) Společné činnosti a ze Zásobníku projektů OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury.
Zápis z přípravného jednání MV OP Rybářství 2014 - 2020

Zápis z přípravného jednání MV OP Rybářství 2014 - 2020 02. 04. 2015

Program jednání:1) Zahájení zasedání a úvodní slovo2) Předsednictvo MV OP Rybářství3) Statut a Jednací řád MV OP Rybářství4) Etický kodex5) Strategický realizační plán6) Hodnotící kritéria7) Způsobilé výdaje8) Publikační a propagační plán OP Rybářství9) Evaluační plán OP Rybářství10) Různé a závěrečné slovo

Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 02. 04. 2015

30.3.2015 - Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 byl ustanoven Ministerstvem zemědělství. Monitorovací výbor posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů, schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací, přezkoumává činnosti a výstupy spojené s plánem hodnocení programu, přezkoumává opatření v rámci programu spojená s plněním specifických předběžných
Opatření Ekologické zemědělství (EZ)

Opatření Ekologické zemědělství (EZ) 01. 04. 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Pro období 2015 – 2020 bylo v rámci nové SZP vyčleněno jako samostatné opatření Ekologické zemědělství. Od roku 2015 je možné uzavírat nové pětileté závazky. Níže uvádíme základní informace týkající se uzavírání závazku, sazeb a některých nově zaváděných podmínek. Podrobný popis podmínek opatření Ekologické zemědělství bude detailně popsán v metodice, kterou

SZP 2015 Agroenvironmentálně - klimatická opatření (AEKO) 01. 04. 2015

Od roku 2015 je možné uzavírat nové pětileté závazky v rámci AEKO. Níže uvádíme přehled podopatření, základní informace týkající se uzavírání závazku, sazeb a přehled některých nově zaváděných podmínek. Podrobný popis podmínek Agroenvironmentálně – klimatických opatření bude detailně popsán v metodice, kterou vydává Ministerstvo zemědělství.
Platba pro mladé zemědělce

Platba pro mladé zemědělce 30. 03. 2015

Platba pro mladé zemědělce je nové opatření, na které bude možné od roku 2015 požádat v rámci Jednotné žádosti. Účelem této podpory je poskytnout žadateli finanční prostředky na počáteční dobu jeho podnikání v zemědělství.

Výzva k urychlení předkládání Žádostí o proplacení projektů PRV 27. 03. 2015

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen Fond) vyzývá všechny příjemce dotace, kteří realizují, resp. již mají realizovaný projekt v rámci projektových opatření PRV, a ještě nepodali Žádosti o proplacení, aby urychlili podání Žádosti o proplacení na příslušný regionální odbor Fondu a nečekali na poslední možný termín pro podání Žádosti o proplacení.
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz