Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Listopad 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
44.    1234
45. 567891011
46. 12131415161718
47. 19202122232425
48. 2627282930  
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se konájí 2 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

19. 11. 2018

EuroEuro25,985
DolarDolar22,903
LibraLibra29,414
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 63%
Nesleduji 37%

počet hlasů celkem: 161


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty OP Rybářství 2007 - 2013, op. 3.1.b a 3.4.a 21. 05. 2013

3.1. Společné činnosti záměr b) a 3.4. Pilotní projekty záměr a)

17. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu 2013 21. 05. 2013

20.5.2013 - Všechna opatření, na něž budou v rámci sedmnáctého kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.

Zemědělský resort rozdělí v 19. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova více než miliardu korun 15. 05. 2013

14.5.2013 – Ministr zemědělství Petr Bendl schválil pravidla pro 19. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova (PRV). V něm můžou zájemci žádat o podporu na přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, na poradenské služby, na obnovu lesů po kalamitách nebo na podporu společenských funkcí lesa. Celkem v tomto kole dostanou žadatelé přibližně 1,029 miliardy korun.

Půdoochranná technologie podrývání v roce 2013 14. 05. 2013

Na základě výsledků polních pokusů VÚMOP, v. v. i. se MZe rozhodlo zařadit podrývání na seznam specifických půdoochranných technologií a to s platností od 1. ledna 2013.

Pěstování luskoobilných směsí (LOS) na MEO půdách 14. 05. 2013

Od roku 2013 bude pěstování zmíněných směsí považováno za půdoochranou technologii (PT) a bude splněním podmínek standardu GAEC 2 na MEO půdách pouze za dodržení přesně specifikovaných parametrů porostu.

19. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 13. 05. 2013

V 19. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,029 mld. Kč na přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, využívání poradenských služeb a obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.

19. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření II.2.4.1 a II.2.4.2 10. 05. 2013

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 19. kolo příjmu žádostí (19.6. - 2.7.2013), pro opatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření a pro opatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích

19. kolo - Aktualizace Pravidel pro podopatření I.1.3.1 10. 05. 2013

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 19. kolo příjmu žádostí (19.6.-2.7.2013), pro podopatření I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.

19. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření I.3.4 10. 05. 2013

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 19. kolo příjmu žádostí (19.6.-2.7.2013), pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb.

Národní doplňkové platby k přímým podporám - Stanovení sazby TOP-UP 2012 02. 05. 2013

V souladu s Nařízením vlády č. 112/2008 Sb. byla stanovena výše sazby pro Národní doplňkové platby k přímým podporám (TOP-UP) pro rok 2012.

Dohoda o obecném přístupu k návrhům nařízení EP a Rady ohledně SRP a SOT v oblasti rybářství a akvakultury 30. 04. 2013

19.4.2013 - Na tematicky zaměřeném rybářském zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 12. 6. 2012 v Lucemburku bylo dosaženo dohody o obecném přístupu ke dvěma hlavním bodům reformního balíčku SRP – konkrétně jde o návrhy nařízení EP a Rady ohledně SRP a SOT v oblasti rybářství a akvakultury. Nebylo však dosaženo dohody v případě provedení zákazu výmětů a možnosti zavedení kvót pro vedlejší

Metodika provedení externího auditu MAS 30. 04. 2013

Dne 26. 4. 2013 byla na webových stránkách SZIF zveřejněna metodika provedení externího auditu MAS (viz podmínka Pravidel opatření IV.1.1., kap. 9, písm. s)).

Informace pro žadatele v rámci Jednotné žádosti 2013, žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO 22. 04. 2013

Od 15. dubna 2013 je možné podávat Jednotné žádosti 2013, dále žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO.

Vznik, vývoj a reformy Společné zemědělské politiky 19. 04. 2013

Společná zemědělská politika (dále v textu jen SZP; známá též pod zkratkou CAP – Common Agricultural Policy) je nejstarší politikou Evropských společenství. Římská smlouva z roku 1957 stanovila pro zemědělství několik základních cílů, které byly potvrzeny i Lisabonskou smlouvou.

LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ (LEO) 19. 04. 2013

V sekci Programu rozvoje venkova; Osa II.; Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy; 2.3. Lesnicko-environmentální opatření (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádostí v rámci opatření LEO (administrované podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možné stáhnout a následně zpracovat. Formuláře jsou ve formátu .pdf a žadateli je

Informace pro žadatele - opatření Natura 2000 v lesích 18. 04. 2013

V sekci Programu rozvoje venkova; Osa II.; Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy; 2.2. Opatření Natura 2000 v lesích (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádostí v rámci opatření Natura 2000 v lesích (administrované podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možné stáhnout a následně zpracovat. Formuláře jsou ve formátu .pdf a

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví - Zalesňování zemědělské půdy 18. 04. 2013

V sekci Programu rozvoje venkova; Osa II.; Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy; 2.1. Zalesňování zemědělské půdy (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na založení lesního porostu v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2013 (administrované podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možné

Zemědělci mohou ode dneška podávat Jednotné žádosti pro rok 2013 16. 04. 2013

15.4.2013 – Dnes bylo zahájeno podávání Jednotné žádosti pro rok 2013, dále žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO. Předpokládá se, že i letos bude jejich počet mírně narůstat a přiblíží se hranici 28 000 žádostí. Na základě Jednotné žádosti bude mezi příjemce rozděleno téměř 30 miliard korun.

HRDP: Informace pro žadatele na opatření Lesnictví - Zalesňování zemědělské půdy 08. 04. 2013

V sekci Další dotační programy; Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP); Lesnictví (záložka ke „Stažení“) jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na náhradu za ukončení zemědělské výroby v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2013 (administrované podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které je možné stáhnout a následně zpracovat. Formuláře
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz