Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Březen 2019 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
9.     123
10. 45678910
11. 11121314151617
12. 18192021222324
13. 25262728293031
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

20. 03. 2019

EuroEuro25,600
DolarDolar22,537
LibraLibra29,926
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 65%
Nesleduji 35%

počet hlasů celkem: 1041


Úvodní stránka Dotace

Dotace

 

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - Podopatření II. 2. 4. 2 Neproduktivní investice v lesích 14. 08. 2013

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007–2013 - Opatření II. 2. 4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů - Podopatření II. 2. 4. 2 Neproduktivní investice v lesích

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod - 18. kolo 07. 08. 2013

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 22. července 2013 schváleno v NUTS II Severovýchod 281 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 93 475 860,00 Kč.     

14. zasedaní MV PRV 26. 6. 2013 02. 08. 2013

Podkladové materiály k jednání včetně prezentací, které byly zaslány / předloženy členům Monitorovacího výboru.

Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo v 15. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 20 26. 07. 2013

ŘO OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje seznam žadatelů, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, na které byly

Dodatečné schválení Žádostí o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí PRV - opatření III.4.1 26. 07. 2013

Dne 03. 07. 2013 sc hválilo Ministerstvo zemědělství dodateč né navýšení finanční alokace pro opatření III.4.1 a to na celkovou částku 29 052 047 Kč . Státní zemědělský intervenční fond dne 17. 07. 2013 dodatečně schválil níže uvedené Žádosti o dotaci.

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství - Žádosti o dotaci 18.kola 26. 07. 2013

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 18. kola Programu rozvoje venkova Státní zemědělský intervenční fond dne 24.7.2013 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 8 Žádostí o dotaci v rámci podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II 26. 07. 2013

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 22. 7. 2013 schváleno v NUTS II Jihozápad 204 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 66 825 960,- Kč.

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severozápad - 18. kolo 26. 07. 2013

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 16.července 2013 schváleno v NUTS II Severozápad 126 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 45.142.048,- Kč.

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Moravskoslezsko - 18. kolo 26. 07. 2013

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 17. července 2013 schváleno v NUTS II Moravskoslezsko 56 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 23 076 207,- Kč.

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy - 18. kolo 26. 07. 2013

Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 18. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 25. července 2013 schváleno v NUTS II Střední Čechy 140 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 56 507 811 Kč.

Zpřesnění Pravidel pro opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 25. 07. 2013

Informace pro žadatele z opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, kteří svůj zemědělský podnik předávají příjemci dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, který se k tomuto převzetí hospodářství zavázal v rámci preferenčních kritérií.

12. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 25. 07. 2013

Informace pro žadatele z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, kteří se v rámci preferenčních kritérií zavázali k převzetí hospodářství od zemědělce staršího 55 let ve lhůtě 36 měsíců od podání Žádosti o dotaci.

Žádosti o dotaci v rámci 17. kola příjmu žádostí PRV - podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven 24. 07. 2013

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí PRV - podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven 24. 07. 2013

Státní zemědělský intervenční fond dne 23.7.2013 schválil Žádosti o dotaci v rámci sedmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova - podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven.

Informační materiál k upřesnění problematiky krajinných prvků 17. 07. 2013

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravilo krátký informační materiál o vymezení pojmů, týkající se problematiky krajinných prvků v rámci Zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. (konkrétně plnění standardu GAEC 6 a požadavku SMR 1), a v rámci Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2013 12. 07. 2013

Uživatelská příručka ke stažení

Informační emaily pro žadatele - informace o novém dokumentu na Portálu Farmáře v sekci: Odeslané dokumenty ze SZIF 11. 07. 2013

Dne 10.7.2013 byla spuštěna nová funkcionalita Portálu Farmáře, která odesílá informační email žadateli o „novém“ dokumentu v sekci „Odeslané dokumenty ze SZIF“ (dokumenty k administraci konkrétních žádostí žadatele).

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce - 19. kolo příjmu žádostí 11. 07. 2013

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 2.července 2013 zaregistroval 60 Žádostí o dotaci v rámci devatenáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 130.905.467.- Kč.

Seznam příjemců dotace z OP Rybářství 2007 - 2013, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty - 16. kolo 04. 07. 2013

ŘO OP Rybářství v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje seznam žadatelů, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury a opatření 2.4. Investice do

Seznam žadatelů, kteří své Žádosti o dotaci zaregistrovali v průběhu 17. kola OP Rybářství 2007 - 2013 04. 07. 2013

Odbor ŘO OP Rybářství v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Operačního programu Rybářství 2007-2013 zveřejňuje seznam žadatelů, kteří své projekty zaregistrovali v
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz