Komerční banka, a.s.Rozhodčí soud
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrarní komora České republiky

Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Září 2017 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
35.     123
36. 45678910
37. 11121314151617
38. 18192021222324
39. 252627282930 
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se konájí 3 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Na tento den není naplánovaná žádná akce.

Kurzovní lístek

20. 09. 2017

EuroEuro26,090
DolarDolar21,734
LibraLibra29,437
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

V rámci reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020 je pro vás nejdůležitější.

Zabránit zastropování přímých plateb 61%
Zabránit dalšímu „zelenání“ SZP 13%
Zjednodušit SZP 11%
Požadovat rovné podmínky pro zemědělce napříč EU 16%

počet hlasů celkem: 774


odkazy
Mohlo by Vás zajímat…

Úvodní stránka Legislativa

Legislativa

 

Současná produkce ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov 29. 10. 2012

Metodický pokyn č. 7/2012: Současná produkce ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov Legislativa ekologického zemědělství umožňuje hospodářským subjektům podnikajícím v ekologickém zemědělství chovat současně zvířata v systému ekologického zemědělství a konvenčním způsobem. Musí však být splněny podmínky uvedené v článku 17 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, které doplňuje MP č. 7/2012.

Novelizované nařízení vlády ČR o kritériích udržitelnosti biopaliv 26. 10. 2012

Nařízení vlády 351/2012 Sb. nahrazuje a ruší nařízení 446/2011/ES a nabývá účinnosti 1. listopadu 2012.

Manuál pro pěstitele reprodukčního materiálu lesních dřevin 25. 10. 2012

Termíny a způsob provádění prohlídek reprodukčního materiálu lesních dřevin zajišťovaných registrovanými právnickými nebo fyzickými osobami podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako plnění povinnosti registrovaných osob podle § 13 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.

Změna vyhlášky o přípravcích na ochranu rostlin 11. 10. 2012

Vyhláška 326/2012 Sb. mění s účinností od 1. listopadu 2012 vyhlášku 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.

Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších při použití přípravků na ochranu rostlin 11. 10. 2012

Vyhláška 327/2012 Sb. s účinností od 1. listopadu 2012 nahrazuje dosavadní vyhlášku 327/2004 Sb. včetně změny vyhláškou 33/2012 Sb.

Změna vyhlášky o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů 11. 10. 2012

Vyhláška 328/2012 Sb. mění s účinností od 1. listopadu 2012 vyhlášku 328/2004 Sb.

Legislativní podklady, na základě kterých je umožněn prodej ze dvora 09. 10. 2012

Prodej ze dvora Legislativní podklady, na základě kterých je umožněn prodej ze dvora: Zákon 166/1999 Sb., veterinární zákon § 27a a vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a n 01. 10. 2012

ke dni 27. 9. 2012 Prokázání původu – každá šarže lihoviny Účelem vyplnění a předávání Prohlášení o původu a bezpečnosti lihu, destilátu nebo lihoviny, včetně Protokolu o zkoušce, je zajištění absolutní sledovatelnosti produktu od výrobce lihu, resp. dovozce lihu (suroviny) až po prodejce, včetně provozovatele stravovacích služeb, který nabízí k prodeji, prodává nebo jinou formou nabízí ke spotřebě finální výrobek (lihovinu). Každý článek řetězce musí být schopen ke každé šarži dané lihoviny (lihu nebo destilátu) doložit toto prohlášení o původu a bezpečnosti lihu,

Metodika pro udělování ceny REGIONÁLNÍ OBCHODNÍK ROKU ceny Ministra zemědělství ČR pro rok 2012 12. 09. 2012

Prestižní soutěž TOP Odpovědná firma 2012 má novou kategorii, která se zaměřuje na přístup prodejců k odpovědnému podnikání. Partnerem ceny Regionální obchodník roku 2012 je značka Regionální potravina a záštitu nad ní převzal ministr zemědělství Petr Bendl. Titul Regionální obchodník roku 2012 ponese maloobchodní síť, která na základě předloženého projektu nejvíce přesvědčí hodnotící komisi o svém odpovědném přístupu k podnikání. Hodnotit se bude například to, jak obchodní řetězce jednají s dodavateli, přistupují k zaměstnancům, komunikují se zákazníky nebo se věnují

Změny ve vyhlášce o testování odrůd 07. 09. 2012

Vyhláška 290/2012 Sb. mění vyhlášku 449/2006 Sb. o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd.

Nařízení rostlinolékařské správy - dřepčíci rodu Epitrix 22. 08. 2012

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner).

Změna nařízení vlády ČR o opatřeních společné organizace trhu s vínem 16. 08. 2012

Nařízením vlády 258/2012 Sb. se mění nařízení 245/2004 Sb. s účinností od 1. srpna 2012. Nařízení vlády 258/2012 Sb. ze dne 11. července 2012, mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů.  

Metodický pokyn č. 5/2012: Udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství 14. 08. 2012

Udělování výjimek podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008, převzalo od roku 2010 Ministerstvo zemědělství jako příslušný orgán podle článku 2 písm. n) NR č. 834/2007.

Metodický pokyn č. 6/2012: Definice pojmu region 14. 08. 2012

Metodický pokyn, kterým se vymezuje pojem „region“ ve vztahu k prováděcímu nařízení Komise (ES) č. 505/2012.    

Nová legislativa pro vinaře, pekaře i konzumenty pečiva 27. 07. 2012

  25.7.2012 - Ve středu 1. srpna nabydou účinnosti dva předpisy týkajících se resortu zemědělství. První z nich se týká vinařů, druhý pak především pekařů a obchodníků s pečivem, ale v konečném důsledku všech spotřebitelů.  

Systém zvýhodněného celního režimu pro české potravinářské podniky 17. 07. 2012

  Informace o možnosti využití zvýhodněného celního režimu EU pro české podnikatele.  

Kefír kontra kefírový nápoj 27. 06. 2012

  Podle legislativy je kefírem pouze nápoj vyrobený pomocí kefírových zrn nikoli použitím přímých kultur. Je upozorněno na rozdíly mezi nápoji vyrobenými těmito dvěma postupy.

Fytokaranténní požadavky na dřevěný obalový materiál 15. 06. 2012

  Rizika spojená s pohybem dřevěného obalového materiálu vyrobeného z nezpracovaného dřeva jsou mezinárodně prokázaným zdrojem zavlékání a šíření mnoha nebezpečných škůdců a původců chorob rostlin a také dřeva.  

Úpravy parametrů Dřevěné knihy 15. 06. 2012

  Přehled úprav parametrů Dřevěné knihy. S ohledem na praktické zkušenosti z roční realizace Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012 (Dřevěné knihy) vyvstala potřeba jejích drobných úprav tak, aby bylo dosaženo deklarovaných cílů, a to zejména ve vztahu k malým a středním dřevozpracujícím podnikům.  
Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz