Komerční banka, a.s.Národní soustava kvalifikací
Proč se registrovat?

Monitoring sucha Agrární komora ČR na Facebooku

KONSORCIUM

AK ČR - Agrární komora České republiky

- Agrární komora České republiky (AK ČR) byla zřízena zákonem. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. AK ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství. AKČR svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.

Kalendář akcí

«Prosinec 2018 »
č.t.PoÚtStČt SoNe
48.      12
49. 3456789
50. 10111213141516
51. 17181920212223
52. 24252627282930
1. 31      
14 ukázka zápisu akce AK
 
14 ukázka zápisu akce škol
 
14 takto označený den
se konají akce AK i akce škol
legenda

Dnešní akce:
Dnes se koná 1 akce. přehled konaných akcí naleznete zde ›

Dnešní akce škol:

Kurzovní lístek

20. 03. 2019

EuroEuro25,600
DolarDolar22,537
LibraLibra29,926
zdroj: www.cnb.cz

anketa
Hodnotíme aktuální dění…

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

Sleduji 65%
Nesleduji 35%

počet hlasů celkem: 1041


Květen
24
2018

Mistrovská zkouška

Projekt zajišťuje vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství a přispívá tak ke zlepšení kvality dalšího vzdělávání v oblasti řemesel. Je spolufinancován Evropskou unií.


V rámci projektu budou vytvářeny a revidovány prvky systému mistrovské zkoušky, kterými jsou pro jednotlivé mistrovské kvalifikace jejich kvalifikační hodnotící standardy, rámce pro tvorbu zadání a průběh mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů a učební texty. K tomu projekt vytvoří potřebné metodiky a navrhne podobu procesů pro realizace mistrovských zkoušek.

3 x 3 stavební kameny mistrovské zkoušky


PROČ má mistrovská zkouška smysl?

 • Ochrana veřejného i privátního spotřebitele, jenž bude mít možnost vybrat si odborníka, který mu bude garantovat nejvyšší kvalitu práce, realizovat i nejnáročnější řešení a poskytnout mu komplexní služby "na klíč"
 • Ocenění pracovníka, který odvádí vysoce náročnou a kvalitní práci, vyšší kvalifikací (nikoliv ovšem nahrazením maturity) a odpovídajícím postavením na trhu i v zaměstnání.
 • Působení autorit, od nichž bude možné se v jednotlivých oborech učit a přebírat zkušenosti, které budou mentorovat nastupující generaci a postupně přispívat ke zvyšování úrovně v příslušném oboru, ke zvyšování společenské prestiže řemesel a v návaznosti na to i ke zvyšování zájmu žáků a rodičů o tyto obory.


CO se bude zkoušet?

 • Komplexní návrh a zhotovení "mistrovského díla", vyžadující špičkové dovednosti v daném oboru.
 • Teoretické znalosti v daném oboru, včetně řešení problémů, hodnocení kvality, definování vad, návrhů postupů k jejich odstranění aj.
 • Schopnost naplánovat a řídit komplexní zakázku. Ekonomické, právní a personální znalosti spojené s fungováním firmy a s vedením podřízených.

KDO S KÝM se u mistrovské zkoušky potká?

 • Skládat mistrovské zkoušky budou moci uchazeči se stanovenou předchozí kvalifikací (kromě vyučení v příslušném oboru i jiné příbuzné varianty) a s nejméně pětiletou praxí v odpovídajícím povolání. Jiné povinné požadavky na uchazeče nebudou vyžadovány, tzn. ani členství v profesním či jiném spolku, ani absolvování přípravných kurzů (pouze dobrovolné).
 • Zkušební komise bude složená z odborníků na danou problematiku, tj. odborník z praxe nominovaný profesním spolkem (mistrovské dílo, odborné a praktické kompetence), pedagog (teoretické odborné znalosti) a odborník v ekonomických a personálních tématech.
 • Realizace zkoušek bude probíhat ve spolupráci a po dohodě profesních spolků (cechy, svazy, asociace) a středních škol, splňujících požadavky standardu dané mistrovské kvalifikace. Organizovat zkoušky bude jedna zastřešující profesní organizace ve spolupráci a po dohodě s příslušnými profesními spolky, zajišťující kvalitu, transparentnost a krajskou dosažitelnost zkoušek. S ohledem na charakter mistrovských kvalifikací by to měla být Hospodářská komora ČR, resp. Agrární komora ČR.

Prezentace: principy, cíle, jak vybírat povolání pro mistrovskou kvalifikaci


Jaké jsou hlavní cíle a očekávané přínosy mistrovské zkoušky?

 • MOŽNOST PROFESNÍHO ROZVOJE ŘEMESLNÍKŮ VE SVÉM OBORU - zatímco maturant se může ve svém oboru rozvíjet na VOŠ, bakalář v magisterském studiu, magistr v doktorandském studiu, řemeslník dosud takovou možnost nemá (nástavbové studium už nerozvíjí řemeslné dovednosti). Mistrovská zkouška mu nabízí nový cíl, završení jeho profesního vzdělávání, zařazení do kvalifikační úrovně EQF 5.
 • OCHRANA SPOTŘEBITELE - umožnit zákazníkovi vybrat si odborníka, který mu bude schopen garantovat nejvyšší kvalitu práce, realizovat nejnáročnější práce a poskytnout mu služby "na klíč".
 • ZPRŮHLEDNĚNÍ TRHU - KONKURENČNÍ VÝHODA KVALITNÍ SLUŽBY - účinnou propagací zvyšovat povědomí zákazníků (včetně vyhlašovatelů výběrových řízení a veřejných zakázek) o kvalitě služeb mistrů.
 • EVROPSKÁ KOMPATIBILITA A UZNATELNOST. Mistrovská kvalifikace musí být kompatibilní v rámci EU s přihlédnutím k národním specifikám a tradicím a zvýší tak držitelům mistrovské zkoušky šanci uplatnit se v zahraničí (standard složené mistrovské zkoušky bude přílohou k Europassu, bude definováno propojení mistrovských kvalifikací na Evropský rámec kvalifikací (EQF)).
 • PRESTIŽ ŘEMESEL - Zvýšit celkovou "laťku" kvality řemeslné práce, tím výšit prestiž řemesel ve společenském vnímání a tím i zájem mládeže (a rodičů) o vzdělávání v řemeslných oborech.

Kontakty na vedení projektu:


Hlavní manažer projektu: Ing. Václav Kleňha vaclav.klenha@nuv.cz
Odborný garant: Ing. Jiří Strádal jiri.stradal@nuv.cz
Manažer tvorby standardů a zadání: Karel Weinzettl, DiS karel.weinzettl@nuv.cz


ZÁKLADNÍ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE

Zahájení projektu 1. listopadu 2017
Ukončení projektu 31. října 2021
Registrační číslo projektu CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0004431
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání
Rozpočet projektu 109 573 587,00 Kč

 

 

Kontaktní osoba za AK ČR: Mgr. Šárka Štejnarová, tel: 733 581 302, stejnarova@akcr.cz

 

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
www.nuv.cz

hodnotit známkou:
 hodnot známkou 1 hodnot známkou 2 hodnot známkou 3 hodnot známkou 4 hodnot známkou 5

článek hodnocen: 8x výsledná známka: 2.35

článek zobrazen: 1815 lidem

Aktuality
Zprávy
Komodity
Vzdělávání
Dotace
Legislativa
Inzerce
Home
Proč se registrovat
Mapa serveru
Kontakty

Ochrana osobních údajů
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10 – Malešice
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc

www.apic-ak.cz   www.agrocr.cz


Agrární komora ČR (AKČR) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Creative Commons License Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje.

Agrární komora České republiky - AKČR - Copyright © 2005-2012
code WRS vyroba-www.cz